حساب کابری شما در اینستالایکر کمتر 10 هزار تومان شارژ دارد و بیشتر از 10 روز است که هیچ پرداختی انجام نشده است . لذا این سایت تا زمانی که حساب خود را در اینستالایکر شارژ نکنید به دلیل امنیتِ مالی کاربرانِ شما ، و با توجه به شیطنت های برخی دوستان مبنی بر دریافت مبلغ و عدم انجام سفارشات ، اجرا نمی شود. برای رفع این مانع تنها کافیست که موجودی حساب خود را، در اینستالایکر بیشتر از 10 هزارتومان کنید
برای شارژ حساب خود در اینستالایکر روی لینک زیر کلیک کنید
شارژ حساب